Samarbejde med kommunen

På Rigshospitalet sidder en socialformidlere,  som kan hjælpe med spørgsmål i forbindelse med handicap-kompenserende ydelser for børn og voksne, samt med råd og vejledning til et godt samarbejde med kommunen.

I forhold til PKU vil det ofte omhandle flg. paragraffer i serviceloven – §§ 41, 42, 43 (børn under 18 år) og § 100 (voksne over 18 år)

 

Handicapkompenserende ydelser er indkomst uafhængige.

 

Forvaltningsretlige principper og socialretlige sagsbehandlingsregler

–Legalitetsprincippet

–Officialprincippet – RTL § 10

–Proportionalitetsprincippet

–Hurtighedsprincippet – RTL § 3

–Helhedsprincippet – RTL §§ 5, 6

–Dialogprincippet – RTL § 4

 

Nyttige links

 

www.DUKH.dk, Den uvildige konsulentordning på handicapområdet.

 

Lovguider (nogle af dem):

•Lovguide – merudgifter til voksne

•Lovguide – barn til voksen

•Lovguide – specialundervisning

•Lovguide – tabt arbejdsfortjeneste

•Lovguide – merudgifter til børn

 

www.sm.dk

Social-og integrationsministeriets hjemmeside, her er der link videre til principafgørelser inden for serviceloven. (Lovstof, regler og afgørelse, serviceloven, vælg paragraf).

 

www.socialstyrelsen.dk

 

www.ast.dk