Kontakt

Formand Sidsel Borum Poulsen formand@pku.dk  6126 7354
Best. medlem, kasserer Mario Hjorth Volkmann kasserer@pku.dk  6167 1179
Best. medlem, sekretær Helle Munk bestyrelse@pku.dk
-
Best. medlem Lotte Spliid Poulsen bestyrelse@pku.dk -
Best. medlem, suppleant Anne Dalsgaard Due bestyrelse@pku.dk  -
Best. medlem, suppleant Debbie Pells Gugerel bestyrelse@pku.dk  6056 2155
E.S.PKU repræsentant (videnskabelig rep.) Kirsten Kjær Ahring kirsten.kiaer.ahring@regionh.dk
4326 0123
 E.S.PKU repræsentant (PKU foreningen)  Astrid Højgaard bestyrelse@pku.dk 5177 2425