Bliv medlem

Ønsker du at være medlem af foreningen, kan du kontakte os via kontaktformen, e-mail eller pr. brev og indbetale kontingent via bankoverførsel:

reg. 2360 kontonummer: 3483908163

Kontingentet løber fra 1/1-31/12.


Kasserer@pku.dk
(Mario Hjorth Volkmann)

PKU foreningen for Danmark
V/ Sidsel Borum Poulsen

Som medlemmer optages PKU-familier, myndige med PKU, og iøvrigt enhver, der sympatiserer med foreningens formål.

Ét almindeligt kontingent dækker ét medlem og dermed én stemme.
Har man et ønske om at mere end én skal være repræsenteret, bør man tegne ekstra medlemsskaber. Dette gælder f.eks. ægtefæller eller samlevere, men man bør absolut ikke føle dette som et krav, og de fleste familier har kun ét medlemsskab i dag.
Vi ønsker naturligvis meget, at “PKU’ere”, tegner selvstændigt medlemsskab ved siden af forældrenes, og derfor det “unge kontingent”, som iøvrigt også gælder søskende eller andre.

Som medlem får man

 • Medlemsbladet PKU-nyt 
 • Adgang til vores medlemsdel på hjemmesiden, hvor der vil være erfaringsdeling samt deling af opskrifter etc.
 • Gratis deltagelse i madkurser, når sådanne afholdes.
 • Foreningen formidler kontakt mellem PKU familier
 • Deltagelse i en årlig generalforsamling med foredrag og socialt samvær i samarbejde med Kennedy centeret.
 • Opdateres med udenlandsk litteratur med relevant PKU viden.
 • Foreningen hjælper også i sager overfor myndigheder og politikere.

Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen, der finder sted om foråret.

 • Årskontingent (alm.): kr. 200,-
 • Årskontingent (unge u. 25 år): kr. 175,-
 • Støttemedlem (modtager ikke blad!): kr. 100,-
 • Firmamedlem: (min) kr. 600,-
 • Bidrag til foreningen: Fra kr. 0,-