Kontakt

Formand, redaktør Bodil Højgaard bh-kbc@mail.tele.dk 4717 7432
Best. medlem, kasserer Helle Dissing helle.dissing@gmail.com 4752 6161
Best. medlem, blad- og hjemmesideansvarlig Sanne Karlsen sannehkarlsen@hotmail.com 2927 4564
Best. medlem Lene Gad Toft lenetoft@hotmail.com 2280 3017
Best. medlem Laura Momme momme61@hotmail.com 4038 0353
Best. medlem, suppleant Signe Toft Andersen   24431792
Best. medlem, suppleant  Gunnar Sumberg  gunnarsumberg@gmail.com  
E.S.PKU repræsentant (videnskabelig rep.) Kirsten Kjær Ahring kirsten.kiaer.ahring@regionh.dk 4326 0123
E.S.PKU repræsentant Laura Momme   4038 0353