Kontakt

Formand Bodil Højgaard bh-kbc@mail.tele.dk 2946 0532
Best. medlem, kasserer, redaktør Helle Dissing helle.dissing@gmail.com 4056 5661
Best. medlem Lene Gad Toft lenetoft@hotmail.com
2280 3017
Best. medlem Kim Bidstrup kimbid@hotmail.com 2252 3209 
Best. medlem Sidsel Borum Poulsen sbpatdk@gmail.com 6126 7354 
Best. medlem, suppleant Debbie Pells Gugerel    
       
E.S.PKU repræsentant (videnskabelig rep.) Kirsten Kjær Ahring kirsten.kiaer.ahring@regionh.dk 4326 0123
E.S.PKU repræsentant Laura Momme  momme61@hotmail.com 4038 0353