Kontakt

Formand Bodil Højgaard bh-kbc@mail.tele.dk 2946 0532
Best. medlem, kasserer, redaktør Helle Dissing helle.dissing@gmail.com 4056 5661
Best. medlem Lene Gad Toft lenetoft@hotmail.com
2280 3017
Best. medlem Laura Hoffenzits Kristensen laurahkristensen@gmail.com 4228 1777
Best. medlem Sidsel Borum Poulsen sbpatdk@gmail.com 6126 7354 
Best. medlem, suppleant Kim Bidstrup kimbid@hotmail.com 2252 3209
Best. medlem, suppleant Charlotte Mangor cs@advokathusetbredgade.dk 5377 4249
E.S.PKU repræsentant (videnskabelig rep.) Kirsten Kjær Ahring kirsten.kiaer.ahring@regionh.dk 4326 0123